Số điện thoại - địa chỉ

Phòng vé [Kon Tum]

Kon Tum
301 Bà Triệu, Phường Quyết Thắng, Kon Tum

Văn Phòng
301 Bà Triệu, Phường Quyết Thắng, Kon Tum

Phòng vé [TP.HCM]

Bến xe Miền Đông
292 Đ. Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh