Lịch trình xe chạy

KONTUM → SÀI GÒN
ĐIỂM ĐÓN ĐIỂM TRẢ GIỜ ĐI
Giường 40 chỗ; Giá: 300.000 VNĐ
Vp KonTum: 301 Bà Triệu, Phường Quyết Thắng
Quầy vé số 22, 292 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26
18:00

ĐIỂM ĐÓN ĐIỂM TRẢ GIỜ ĐI
Giường 40 chỗ; Giá: 300.000 VNĐ
Bx Miền Đông: Quầy vé số 22, 292 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26
Vp KonTum: 301 Bà Triệu, Phường Quyết Thắng
18:00