Lịch trình

LÂM ĐỒNG → KHÁNH HÒA
ĐIỂM ĐÓN ĐIỂM TRẢ GIỜ ĐI
Ghế 16 chỗ; Giá: 120.000 VNĐ
Vp Đà Lạt: Số 11A Lê Đại Hành, P. 1, Tp. Đà Lạt Vp Nha Trang: 97 – 99 Đường 23/10, P. Phương Sơn, Tp. Nha Trang 06:00 – 16:00
(2h/chuyến)
KHÁNH HÒA → LÂM ĐỒNG
ĐIỂM ĐÓN ĐIỂM TRẢ GIỜ ĐI
Ghế 16 chỗ; Giá: 120.000 VNĐ
Vp Nha Trang: Số 97 – 99 Đường 23/10, P. Phương Sơn, Tp. Nha Trang Vp Đà Lạt: Số 11A Lê Đại Hành, P. 1, Tp. Đà Lạt 07:00 – 08:00 – 10:00 – 12:00 – 14:00 – 16:00